Leerlingenraad

Leerlingenraad

In de leerlingenraad zitten vertegenwoordigers uit de groepen 3 t/m 8. Ze vergaderen ongeveer 1 x in de maand met de directeur. Onderwerpen komen vanuit de groepen en vanuit de leden zelf.  Er is een voorzitter gekozen en een notulist. De leerlingenraad heeft een Quiz met de burgemeester gespeeld en er is al een ideeënbus gemaakt. U kunt in de schoolkrant en in de nieuwsbrief meer lezen!