'Welbevinden en betrokkenheid'
Ontdekkend leren!
Natuurlijk spelen!
'Leren met elkaar'
'op onderzoek...'
'Leren van elkaar'

Extra ondersteuning/ Jeugdhulp (onderwijs en hulp)

Het opvoeden van kinderen verloopt doorgaans prima. Soms met hulp en ondersteuning van familie, vrienden of buren. Maar als het even niet lukt, u heeft een vraag of ondersteuning nodig bij de opvoeding dan kunt u terecht bij het schoolmaatschappelijk werk.

 

Het Schoolmaatschappelijk Werk biedt professionele hulp aan kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar en hun ouders bij het omgaan met of het oplossen van verschillende problemen. Het inschakelen van de schoolmaatschappelijk werker gebeurt meestal in overleg met de leerkracht of IB-er, maar als het nodig is kunnen ouders ook rechtstreeks contact opnemen met het schoolmaatschappelijk werk. De gesprekken kunnen in overleg met u op school of thuis plaatsvinden. Het schoolmaatschappelijk werk heeft een beroepsgeheim en verstrekt geen informatie zonder uw toestemming (tenzij er ernstige zorgen zijn over de veiligheid). Bovendien heeft u altijd recht de eigen gegevens in te zien.

 

Een kortdurend traject met het schoolmaatschappelijk werk kan voldoende zijn om weer vooruit te kunnen. In sommige situaties is een langere of een intensievere vorm van hulp nodig. Het schoolmaatschappelijk werk werkt nauw samen met het sociaal domein van de gemeente. Zij kunnen u adviseren of aanmelden bij de gemeente (afdeling Jeugd) voor andere passende (meer specialistische) Jeugdhulp.

 

Wanneer er vermoedens of zorgen zijn over huiselijk geweld en/of kindermishandeling is de school verplicht om de ‘Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling’ te hanteren. Mocht u vragen hebben over de meldcode, dan kunt u contact opnemen met het schoolmaatschappelijk werk.

 

Contactgegevens schoolmaatschappelijk werk

De school Maatschappelijk werker is op………………. U kunt binnenlopen, bellen of mailen.

Contact gegevens SMW

Naam:           Melissa Jansma

Telefoon:      06-22 43 63 72

E-mail:      m.jansma@welzijnmw.nl

Ga terug naar de vorige pagina