Nieuws

dinsdag 04 april 2017

Voorleeskampioen Oosterveldschool

Anna Willems heeft als voorleeskampioen van de Oosterveldschool meegedaan aan de voorleeswedstrijd van Westerveld. Zij heeft met vele anderen voorgelezen in Diever. Goed gedaan, Anna!

Lees verder
dinsdag 04 april 2017

´Haantje op een stokkie´

Donderdag 30 maart
Palmpasen valt dit jaar op 9 april, zoals ook in de nieuwsbrief van maart-april gemeld.

Lees verder

Schaatsen

Vrijdag 20 januari

En toen opeens was de ijsbaan open op vrijdagmiddag! Weliswaar bij onze ‘collega’ school K.C. De Vuursteen, maar dat weerhield ons niet om vliegensvlug vervoer + schaatsen te regelen. Wat een betrokkenheid van ouders! Er waren zelfs schaatsen over en er was vervoer teveel. De kinderen die wilde schaatsen mochten samen met juf Rosalie en juf Annet richting de ijsbaan van Wapserveen en de andere kinderen mochten bij juf Brigitte hun creativiteit de vrije loop laten. Wat een top middag. Hopelijk kunnen we binnenkort de kinderen van K.C. De Vuursteen uitnodigen bij ons op de vijver 🙂 !

Lees verder
dinsdag 10 januari 2017

De beste wensen voor 2017

Onze visie op kindgericht onderwijs is altijd in ontwikkeling, in beweging. Als school betrekken we kinderen, leerkrachten en ouders graag bij ons onderwijs. Het schooljaar 2016-2017 zijn er werkgroepen geformeerd tussen leerkrachten en ouders, om de visie te bekrachtigen. Binnen de werkgroepen wordt gewerkt aan doelen vanuit de speerpunten ‘Welbevinden en Betrokkenheid’. Er zijn voor dit schooljaar een vijftal werkgroepen geformeerd:
1 ‘Groepsplannen en groepsoverzichten’; dit is een werkgroep die bekijkt of we de administratie van een leerkracht kunnen verminderen. Er wordt een minder bewerkelijk format gemaakt waar alle leraren op beide scholen mee gaan werken. Deze werkgroep leerkrachten, is voor de zomervakantie al begonnen.
2 ‘Schooltijden’; de helft van de scholen in Nederland heeft dezelfde tijden als wij, de andere helft maakt gebruik van 3 mogelijkheden:
A. kinderen hebben dezelfde schooltijden als nu maar zijn allemaal op vrijdagmiddag vrij.
B. kinderen tussen de middag allemaal op school overblijven en dan bijv. 3 kwartier eerder vrij zijn.
C. alle dagen even lang zijn, dus ook de woensdag.
Er zijn regelmatig vragen van ouders die graag andere schooltijden zouden willen. Het is tijd voor een onderzoek. De werkgroep ouders en leerkrachten gaat er mee aan de slag.
3 ‘Engels’; we zijn toe aan een nieuwe methode Engels op beide scholen. Wat gaan we doen? Wettelijk is het verplicht om Engels te geven aan groep 7 en 8. Maar daar tegenover staan scholen die Engels vanaf groep 1 geven. Onze werkgroep leerkrachten gaat dit onderzoeken. Punt is uiteraard wel dat als we meer Engels gaan geven, er een ander vakgebied tijd moet inleveren. Altijd lastig.
4 ‘Communicatie/ouderbetrokkenheid’. Hoe zorgen we er voor dat de communicatie naar ouders en anderen optimaal is? En hoe kunnen we nog meer ouders betrekken bij de school? Er komt een werkgroep ouders en leerkrachten, die hier mee bezig gaat.
5 ‘Profilering’. We vinden het belangrijk dat er onderwijs blijft bestaan in onze dorpen. Een manier daarvoor is ons duidelijk op de kaart te zetten. Dit kan bijv. door onze huidige visie te vertalen naar een bepaalde profilering (bijv. we worden de ondernemende school) of we vinden een (vernieuwings) concept dat het beste bij ons past. De werkgroep ouders en leerkrachten gaat zich verdiepen in de theorie en evt. scholen bezoeken.

Lees verder
dinsdag 15 november 2016

Schoolkrant november is uit!

img_6378

Bent u ook zo benieuwd wat de kinderen hebben geschreven? Neem een abonnement op de schoolkrant voor
€ 3,50 per schooljaar, u ontvangt de 4 exemplaren aan huis.

Lees verder

Presentaties ateliers, dd 22 en 25 november 2016

De afgelopen drie weken hebben de kinderen van groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8 op respectievelijk dinsdag- en vrijdagmiddag gewerkt aan ateliers, talentontwikkeling. De onderbouw heeft gekozen uit atelier koken, werken met spijkerstof, paddenstoel weven, raamhanger knutselen, proefjes doen en een lampion maken. De ateliers voor de bovenbouw waren: programmeren, koken, knopen, proefjes en voetbal. Tijdens deze ateliers wordt veelal gebruik gemaakt van de talenten van ouders en leerkrachten.

Deze week zijn de presentaties van de ateliers. De kinderen presenteren aan alle kinderen wat zij leuk vonden, wat lastig was en bovenal wat zij geleerd hebben van het atelier.

De speerpunten talentontwikkeling, creativiteit en ondernemingszin worden in deze ateliers aangesproken en hierdoor wordt het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen vergroot.

Lees verder
dinsdag 22 november 2016

Buiten en binnen les

Op obs Oosterveldschool maken de leerkrachten gebruik van de mogelijkheden om de lessen buiten en binnen te geven. Er worden lessen gegeven in de klassen, het “Hart’ van de school, maar ook in het amfitheater, op het plein of in de omgeving van de school. Om vakken als rekenen, taal, spelling en andere vakgebieden ook eens buiten de klas te geven, worden kinderen geïnspireerd en uitgedaagd om verder te denken dan de ‘boekjes’ alleen. Op deze manier kun je op verschillende manieren de omgeving bij het leren betrekken en wordt het voor de kinderen meer betekenisvol. Hierbij worden ook andere talenten aangesproken. De speerpunten welbevinden en betrokkenheid worden hiermee vergroot.

Lees verder
woensdag 31 augustus 2016

Welkom!

Welkom op de vernieuwde website van de Oosterveldschool. Veel leesplezier!
Via de website houden wij u graag op de hoogte van o.a. de agenda, nieuws en twitter berichten, maar ook kunt u hier terecht voor de schoolgids, informatie MR/OR e.d. U vindt onder het kopje ‘Foto’s’ de link naar Flickr (daar worden alle foto’s bewaard), bij formulieren komt u terecht bij het  inschrijfformulier en de verlofaanvraag van obs Oosterveldschool.

IMG_5801

Lees verder
dinsdag 19 juli 2016

Eerste schooldag 29 augustus

We genieten nu eerst van de zomervakantie, maar op maandag 29 augustus zien we alle kinderen graag weer om 8.30 uur op school.

 

Lees verder
woensdag 13 juli 2016

Laatste schooldag met popcorn

Vrijdag 15 juli krijgen alle kinderen om 12.00 uur zomervakantie. Om het jaar gezellig af te sluiten is er ‘s morgens een popcornmachine. alle kinderen worden getrakteerd op popcorn. Wij wensen iedereen een fijne en zonnige zomervakantie!

Lees verder