'Welbevinden en betrokkenheid'
Ontdekkend leren!
Natuurlijk spelen!
'Leren met elkaar'
'op onderzoek...'
'Leren van elkaar'

Obs Oosterveldschool

Onze visie op goed onderwijs:

‘Onderwijs waarbij kinderen betrokken zijn, zich voortdurend ontwikkelen en zich er goed bij voelen, samen met ouders, en binnen het onderwijs wordt bewust aandacht gegeven aan creativiteit, talentontwikkeling en ondernemingszin van kinderen en leerkrachten.’

Uffelte is een dorp met ongeveer 1500 inwoners. De Oosterveldschool is de enige school in het dorp. Onze school is een openbare school, dat houdt in dat we iedereen welkom heten, zonder onderscheid te maken naar godsdienst, levensovertuiging of welk ander kenmerk ook.

De naam is een eerbetoon aan dhr. Teije Oosterveld. Meester Oosterveld was van 1939 tot 1967 hoofdonderwijzer van de lagere school en een bijzonder gezien man in het Uffelter dorpsleven.

Het huidige gebouw is in 1979 gebouwd. We beschikken over 4 ruime leslokalen en een lokaal voor de Bieb op school/ talentontwikkeling en TSO. In de middenruimte staat een houten open huis, een prachtige plaats voor kinderen om te werken en een creatieve werkruimte. Voor de kleuters is er een goed geoutilleerd speellokaal en een ruime speelhal.

De omgeving, letterlijk genomen, is prachtig. De school staat op een centrale, vrije plek in het dorp aan de Schoolstraat met rondom bomen, struiken en vogelengezang.

Na jaren van krimp, zijn we nu stabiel met 66 leerlingen en de komende jaren zien we zelfs weer groei op de Oosterveldschool. Bij de groepsindeling van de leerlingen werken we met combinatiegroepen. De sociale indicatie van onze leerlingen is zeer verschillend. Het schoolteam bestaat uit een directeur, intern begeleider en groepsleerkrachten. Er zijn meer leerkrachten dan groepen, maar dat komt doordat sommige leerkrachten parttime werken. Bij de verdeling van de groepen en de formatie streven wij ernaar niet meer dan twee leerkrachten per groep.

‘Oenze Schoele’ is een dorpsschool.
Het herinneringsboek ‘Oenze schoele’, gemaakt ter ere van het 25-jarig bestaan van de Oosterveldschool, geeft u een goed beeld van de dorpsschool én haar leerlingen door de jaren heen. (1815 – 2004) Dit boek is verkrijgbaar op school. (Kosten € 20,00)

school oud

 

Laatste nieuws

De volgende OUD PAPIER AKTIE is op:
Maandag 29 november

Rooster oud papier halen; graag vanaf 17.30 uur aan de weg zetten.

Planning oud papier 2021-2022

Maandag 29 november
Maandag 27 december
Maandag 24 januari
Maandag 21 februari
Maandag 21 maart
Maandag 25 april
Maandag 30 mei
Maandag 27 juni

————————————————————————————————————————–EGELTJE gevonden

“Oh kom eens kijken”, riepen kinderen enthousiast.

Er werd een egeltje gevonden in de bosjes op het schoolplein. Het egeltje werd zorgvuldig door een medewerker van de dierenambulance meegenomen.

————————————————————————————————————————–

LEERLINGENRAAD

Onze school heeft een leerlingenraad. In deze raad zitten enthousiaste leerlingen van alle leerjaren die aan het begin van ieder schooljaar zijn gekozen. Samen zetten zij zich in om het alle leerlingen naar de zin te maken op school.

Deelnemen aan een leerlingenraad is leerzaam. De raad is er om mee te denken, praten, overleggen, beslissen over wat er op school en in de klas gebeurt. Hun stem wordt gehoord!

De leerlingenraad is vorig jaar met een aantal zaken druk geweest. De leerlingen hebben ervoor gezorgd dat er prachtige stickers op de deuren van de kindertoiletten zijn geplakt. Ook werd er een actie gehouden voor de voedselbank.

Dit schooljaar denkt de leerlingenraad mee over de inrichting van het schoolplein, over het dorpshuis, organiseren we een tosti week op school voor alle leerlingen en willen we een actie houden voor de CliniClowns.


Projekt PADDENSTOELEN

HERFST geeft prachtige kleuren, kleuren en geuren, verwondering, aanschouwen en ontdekken….

Actief zij de kinderen bezig in het bos!

Zien ze mooie paddenstoelen?


HERFST, herfst…..

Wat heb je te koop? 1000 kilo blaadjes op een hoop……

Knutselen over de herfst.


Samen LEZEN

Lezen is fijn, fijn en verrijkend, leren van elkaar, luisteren naar elkaar, jong en oud samen…..

 

 

BUITENLESDAG

Samen leren,

leren en ontdekken,

ontdekken en ervaren,

ervaren en beleven………

 

 

Omdat Sinterklaas dit jaar thuis werkte, kwam de burgemeester langs om de tekeningen op te halen.

De Leerlingenraad had een leuke Quiz voorbereid.

Tot slot bracht de burgemeester nog een bezoek aan groep 7/8, waar hij door de kinderen werd geïnterviewd!

Jaarkalender

 

 

visual_3

visual_1

visual_2

visual_4