'Welbevinden en betrokkenheid'
Ontdekkend leren!
Natuurlijk spelen!
'Leren met elkaar'
'op onderzoek...'
'Leren van elkaar'

Obs Oosterveldschool

Onze visie op goed onderwijs:

‘Onderwijs waarbij kinderen betrokken zijn, zich voortdurend ontwikkelen en zich er goed bij voelen, samen met ouders, en binnen het onderwijs wordt bewust aandacht gegeven aan creativiteit, talentontwikkeling en ondernemingszin van kinderen en leerkrachten.’

Uffelte is een dorp met ongeveer 1500 inwoners. De Oosterveldschool is de enige school in het dorp. Onze school is een openbare school, dat houdt in dat we iedereen welkom heten, zonder onderscheid te maken naar godsdienst, levensovertuiging of welk ander kenmerk ook.

De naam is een eerbetoon aan dhr. Teije Oosterveld. Meester Oosterveld was van 1939 tot 1967 hoofdonderwijzer van de lagere school en een bijzonder gezien man in het Uffelter dorpsleven.

Het huidige gebouw is in 1979 gebouwd. We beschikken over 4 ruime leslokalen en een lokaal voor de Bieb op school/ talentontwikkeling en TSO. In de middenruimte staat een houten open huis, een prachtige plaats voor kinderen om te werken en een creatieve werkruimte. Voor de kleuters is er een goed geoutilleerd speellokaal en een ruime speelhal.

De omgeving, letterlijk genomen, is prachtig. De school staat op een centrale, vrije plek in het dorp aan de Schoolstraat met rondom bomen, struiken en vogelengezang.

Na jaren van krimp, zijn we nu stabiel met 66 leerlingen en de komende jaren zien we zelfs weer groei op de Oosterveldschool. Bij de groepsindeling van de leerlingen werken we met combinatiegroepen. De sociale indicatie van onze leerlingen is zeer verschillend. Het schoolteam bestaat uit een directeur, intern begeleider en groepsleerkrachten. Er zijn meer leerkrachten dan groepen, maar dat komt doordat sommige leerkrachten parttime werken. Bij de verdeling van de groepen en de formatie streven wij ernaar niet meer dan twee leerkrachten per groep.

‘Oenze Schoele’ is een dorpsschool.
Het herinneringsboek ‘Oenze schoele’, gemaakt ter ere van het 25-jarig bestaan van de Oosterveldschool, geeft u een goed beeld van de dorpsschool én haar leerlingen door de jaren heen. (1815 – 2004) Dit boek is verkrijgbaar op school. (Kosten € 20,00)

school oud

 

Laatste nieuws

De volgende OUD PAPIER AKTIE is op:

Maandag 11 maart

Wilt u zo vriendelijk zijn het papier om 18.00 uur aan de weg te zetten.

Volgende oud papieracties: 
Maandag 8 april

Maandag 13 mei

__________________________________________________________________
Een goede en fijne start in het nieuwe jaar!
Laten we er samen een FANTASTISCH jaar op school van maken…..

Leerlingenraad

Van de groepen 3 t/m 8 zijn de kinderen vertegenwoordigd in de leerlingenraad. Zij hebben regelmatig overleg met de directeur Immy Rorije.

_________________________________________________________________
Subsidie Schoolpleinen Revolutie

Bewegend leren doen we veel buiten en daarom hebben we een subsidie aangevraagd bij Schoolpleinen Revolutie Drenthe. We willen graag een buitenlokaal met ruimte, dynamiek, planten en dieren, waar wat te ontdekken en te onderzoeken valt. Wij hebben al een mooi groen schoolplein, maar dit plein willen we verder opknappen en ontwikkelen samen met onze werkgroepen plein en tuin. Als school moeten we zelf een inbreng leveren en daarover zijn we o.a. in overleg met de leerlingenraad. Hoe kunnen wij bijdragen?

 “Zou de goede Sint wel komen”……..

Vol verwachting stonden alle kinderen van de Oosterveldschool, samen met ouders, juffen en meesters te wachten op het plein. Zou de goede Sint wel komen? Nu het weer zo “winters ” is? Op de step kwamen de Pieten aan bij school, want het was te glad om te fietsen.  Ook juf Lisa moest een rondje mee op de slee. Nadat we met zijn allen hard sinterklaasliedjes hadden gezongen, kwam Sint in de verte aangereden. En hoe??? Op een kleine wagen met aanhanger, vol cadeautjes. HOERA voor Sinterklaas! Na het WELKOM heten, gingen alle kinderen naar binnen, waar het feest verder gevierd kon worden met de Sint en zijn Pieten.

 

 

 

Ontdekkingstocht

Een fietstocht naar de Ootmaanlanden, daar hebben we van alles geleerd over de plannen van de provincie en het waterschap voor dit gebied. Er komen poelen die als een wateropslag kunnen dienen wanneer er veel regen valt. We hebben diertjes gevangen in de sloot. Bloedzuigers, waterspinnen, larven van torren en zelfs een kleine salamander. Ook gingen we met de boswachter op zoek naar diverse dieren en planten in dit gebied. Onze bingokaart kunnen we in de tuin bedekken met een laagje aarde en dan zullen er prachtige bloemen uit groeien.

Natuur

Hoe fijn en heerlijk is dit! Met de kinderen de natuur in. Hout sprokkelen om een vuurtje te kunnen maken. Geleerd hoe je zonder lucifers of aanstekers veilig vuur kunt maken. Brandnetels geroosterd en opgegeten.

Tafeltennistafel

De tafeltennistafel werd feestelijk in gebruik genomen. De wethouders Doeven en Boonstra kwamen als sterren het plein op en hadden elkaar uitgedaagd om een partijtje te tafeltennissen. De tafeltennistafel kon er komen met behulp van de opbrengst van de Kerstmarkt op de Oosterveldschool en een bijdrage van de gemeente. De leerlingenraad van de Oosterveldschool had een voorstel gemaakt voor de besteding van de opbrengst van de Kerstmarkt en de kinderen hadden voor de tafeltennistafel gekozen. Op deze manier worden alle kinderen betrokken bij keuzes en is burgerschap in de praktijk zichtbaar.

________________________________________________________________

SPEL en BELEVING,

BELEVEN en PLEZIER…….

Buitenles

De kleuters krijgen buiten in het zonnetje les.

SAMENWERKEN, SAMENSPELEN, SAMENZIJN…….

Door buiten les te krijgen, hebben kinderen de mogelijkheid om zelf dingen uit te zoeken, op andere manieren samen te werken en meer te bewegen.

__________________________________________________________________

Vogels kijken met kinderen

GLUREN en TUREN…….

De kinderen gingen samen met de VOGELWACHT op pad.  Welke vogels zijn er rond school en in ’t dorp te vinden? HOE LEUK! Enthousiast op pad met een verrekijker en een lijst met vogelnamen.

Jaarkalender

 

 

visual_3

visual_1

visual_2

visual_4