'Welbevinden en betrokkenheid'
Ontdekkend leren!
Natuurlijk spelen!
'Leren met elkaar'
'op onderzoek...'
'Leren van elkaar'

Obs Oosterveldschool

Onze visie op goed onderwijs:

‘onderwijs waarbij kinderen betrokken zijn, zich voortdurend ontwikkelen en zich er goed bij voelen, samen met ouders, en binnen het onderwijs wordt bewust aandacht gegeven aan creativiteit, talentontwikkeling en ondernemingszin van kinderen en leerkrachten.’

Uffelte is een dorp met ongeveer 1500 inwoners. De Oosterveldschool is de enige school in het dorp. Onze school is een openbare school, dat houdt in dat we iedereen welkom heten, zonder onderscheid te maken naar godsdienst, levensovertuiging of welk ander kenmerk ook.

De naam is een eerbetoon aan dhr. Teije Oosterveld. Meester Oosterveld was van 1939 tot 1967 hoofdonderwijzer van de lagere school en een bijzonder gezien man in het Uffelter dorpsleven.

Het huidige gebouw is in 1979 gebouwd. We beschikken over 6 ruime leslokalen en een lokaal voor de Bieb op school/ talentontwikkeling en TSO. In de middenruimte is een computerhoek. Voor de kleuters is er een goed geoutilleerd speellokaal en een ruime speelhal.
De omgeving, letterlijk genomen, is prachtig. De school staat op een centrale, vrije plek in het dorp aan de Schoolstraat met rondom bomen, struiken en vogelengezang. De Oosterveldschool kent een vrij constant leerlingenaanbod, rond de 110 leerlingen.
Bij de groepsindeling van de leerlingen werken we met combinatiegroepen. De sociale indicatie van onze leerlingen is zeer verschillend.
Het schoolteam bestaat uit een directeur, intern begeleider en groepsleerkrachten.
Er zijn meer leerkrachten dan groepen, maar dat komt doordat sommige leerkrachten parttime werken. Bij de verdeling van de groepen en de formatie streven wij ernaar niet meer dan twee leerkrachten per groep.

 

‘Oenze Schoele’ is een dorpsschool.
Het herinneringsboek ‘Oenze schoele’, gemaakt ter ere van het 25-jarig bestaan van de Oosterveldschool, geeft u een goed beeld van de dorpsschool én haar leerlingen door de jaren heen. (1815 – 2004)school oud
Dit boek is verkrijgbaar op school. (Kosten € 20,00)

 

Jaarkalender

Dit staat er de komende tijd te gebeuren:

zaterdag

10

december

Oud papier ophalen, vanaf 8.45 uur, graag gebundeld of in dozen aan de weg zetten

zondag

11

december

Kerstpuzzeltocht, 's middags, organisatie OR

maandag

12

december

OR-vergadering, 19.30 uur

donderdag

22

december

Kerstfeest vieren op school

zondag

25

december

Kerstmis
zondag 25 december 2016
t/m maandag 26 december 2016

Laatste nieuws

Schoolkrant november is uit!

img_6378

Bent u ook zo benieuwd wat de kinderen hebben geschreven? Neem een abonnement op de schoolkrant voor
€ 3,50 per schooljaar, u ontvangt de 4 exemplaren aan huis.

Presentaties ateliers, dd 22 en 25 november 2016

De afgelopen drie weken hebben de kinderen van groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8 op respectievelijk dinsdag- en vrijdagmiddag gewerkt aan ateliers, talentontwikkeling. De onderbouw heeft gekozen uit atelier koken, werken met spijkerstof, paddenstoel weven, raamhanger knutselen, proefjes doen en een lampion maken. De ateliers voor de bovenbouw waren: programmeren, koken, knopen, proefjes en voetbal. Tijdens deze ateliers wordt veelal gebruik gemaakt van de talenten van ouders en leerkrachten.

Deze week zijn de presentaties van de ateliers. De kinderen presenteren aan alle kinderen wat zij leuk vonden, wat lastig was en bovenal wat zij geleerd hebben van het atelier.

De speerpunten talentontwikkeling, creativiteit en ondernemingszin worden in deze ateliers aangesproken en hierdoor wordt het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen vergroot.

visual_3

visual_1

visual_2

visual_4