'Welbevinden en betrokkenheid'
Ontdekkend leren!
Natuurlijk spelen!
'Leren met elkaar'
'op onderzoek...'
'Leren van elkaar'

Obs Oosterveldschool

Onze visie op goed onderwijs:

‘onderwijs waarbij kinderen betrokken zijn, zich voortdurend ontwikkelen en zich er goed bij voelen, samen met ouders, en binnen het onderwijs wordt bewust aandacht gegeven aan creativiteit, talentontwikkeling en ondernemingszin van kinderen en leerkrachten.’

Uffelte is een dorp met ongeveer 1500 inwoners. De Oosterveldschool is de enige school in het dorp. Onze school is een openbare school, dat houdt in dat we iedereen welkom heten, zonder onderscheid te maken naar godsdienst, levensovertuiging of welk ander kenmerk ook.

De naam is een eerbetoon aan dhr. Teije Oosterveld. Meester Oosterveld was van 1939 tot 1967 hoofdonderwijzer van de lagere school en een bijzonder gezien man in het Uffelter dorpsleven.

Het huidige gebouw is in 1979 gebouwd. We beschikken over 6 ruime leslokalen en een lokaal voor de Bieb op school/ talentontwikkeling en TSO. In de middenruimte is een computerhoek. Voor de kleuters is er een goed geoutilleerd speellokaal en een ruime speelhal.
De omgeving, letterlijk genomen, is prachtig. De school staat op een centrale, vrije plek in het dorp aan de Schoolstraat met rondom bomen, struiken en vogelengezang. De Oosterveldschool kent een vrij constant leerlingenaanbod, rond de 110 leerlingen. Bij de groepsindeling van de leerlingen werken we met combinatiegroepen. De sociale indicatie van onze leerlingen is zeer verschillend. Het schoolteam bestaat uit een directeur, intern begeleider en groepsleerkrachten. Er zijn meer leerkrachten dan groepen, maar dat komt doordat sommige leerkrachten parttime werken. Bij de verdeling van de groepen en de formatie streven wij ernaar niet meer dan twee leerkrachten per groep.

‘Oenze Schoele’ is een dorpsschool.
Het herinneringsboek ‘Oenze schoele’, gemaakt ter ere van het 25-jarig bestaan van de Oosterveldschool, geeft u een goed beeld van de dorpsschool én haar leerlingen door de jaren heen. (1815 – 2004) Dit boek is verkrijgbaar op school. (Kosten € 20,00)

school oud

 

Laatste nieuws

De Oosterveldschool is een Kanjerschool. Al jaren geeft het team via de ‘Kanjertraining’ sociale en emotionele ontwikkeling. Een zeer bekende methodiek die een beroep doet op actief burgerschap. Onlangs is de poster vernieuwd!!!!

De Grote Rekendag

Woensdag 28 maart hadden we op de Oosterveldschool ‘De Grote Rekendag’. De groepen 3 t/m 8 gingen in groepjes van 4 of 5 kinderen verschillende activiteiten/spelletjes doen waarbij ze moesten rekenen. Zo hebben we gecodeerd met pixels, schaduwen getekend, tafels geoefend, mandala’s gemaakt (symmetrie), foto’s gemaakt vanuit/met verschillende perspectieven, omtrekken gemeten, plattegronden gemaakt en ga zo maar door. Ook tijdens deze dag zagen we de speerpunten van onze visie duidelijk terug, welbevinden & betrokkenheid!

Inloopmiddag vrijdag 23 februari

De vrijdag voor de voorjaarsvakantie was er op de Oosterveldschool een inloopmiddag. De kinderen van groep 1 t/m 8 lieten aan hun ouders/opa’s & oma’s en/of andere familieleden zien wat zij de afgelopen periode hadden geleerd en gemaakt omtrent Ateliers & Topondernemers. Zo werd er een presentatie gegeven met boomwackers, waarbij je muzieknoten kunt ‘slaan’, werd er geprogrammeerd, hebben de kinderen activiteiten kunnen uitvoeren rondom ‘natuur’, hebben ze kunst gemaakt vanuit het oogpunt van Corneille en heerlijk geknutseld. Daarnaast waren er presentaties van het thema ‘A t/m Z’ van Topondernemers. Hierbij valt te denken aan Zwarte zaterdag, Indonesië, Beethoven, Arabische Wereld, Berlijnse Muur, Olympische Spelen e.d.

Het was een leerzame middag!

Jaarkalender

Jaarplanning 2018-2019

 

visual_3

visual_1

visual_2

visual_4