'Welbevinden en betrokkenheid'
Ontdekkend leren!
Natuurlijk spelen!
'Leren met elkaar'
'op onderzoek...'
'Leren van elkaar'

Obs Oosterveldschool

Onze visie op goed onderwijs:

‘onderwijs waarbij kinderen betrokken zijn, zich voortdurend ontwikkelen en zich er goed bij voelen, samen met ouders, en binnen het onderwijs wordt bewust aandacht gegeven aan creativiteit, talentontwikkeling en ondernemingszin van kinderen en leerkrachten.’

Uffelte is een dorp met ongeveer 1500 inwoners. De Oosterveldschool is de enige school in het dorp. Onze school is een openbare school, dat houdt in dat we iedereen welkom heten, zonder onderscheid te maken naar godsdienst, levensovertuiging of welk ander kenmerk ook.

De naam is een eerbetoon aan dhr. Teije Oosterveld. Meester Oosterveld was van 1939 tot 1967 hoofdonderwijzer van de lagere school en een bijzonder gezien man in het Uffelter dorpsleven.

Het huidige gebouw is in 1979 gebouwd. We beschikken over 6 ruime leslokalen en een lokaal voor de Bieb op school/ talentontwikkeling en TSO. In de middenruimte is een computerhoek. Voor de kleuters is er een goed geoutilleerd speellokaal en een ruime speelhal.
De omgeving, letterlijk genomen, is prachtig. De school staat op een centrale, vrije plek in het dorp aan de Schoolstraat met rondom bomen, struiken en vogelengezang. De Oosterveldschool kent een vrij constant leerlingenaanbod, rond de 110 leerlingen. Bij de groepsindeling van de leerlingen werken we met combinatiegroepen. De sociale indicatie van onze leerlingen is zeer verschillend. Het schoolteam bestaat uit een directeur, intern begeleider en groepsleerkrachten. Er zijn meer leerkrachten dan groepen, maar dat komt doordat sommige leerkrachten parttime werken. Bij de verdeling van de groepen en de formatie streven wij ernaar niet meer dan twee leerkrachten per groep.

‘Oenze Schoele’ is een dorpsschool.
Het herinneringsboek ‘Oenze schoele’, gemaakt ter ere van het 25-jarig bestaan van de Oosterveldschool, geeft u een goed beeld van de dorpsschool én haar leerlingen door de jaren heen. (1815 – 2004) Dit boek is verkrijgbaar op school. (Kosten € 20,00)

school oud

 

Laatste nieuws

‘Sociaal Gedrag Elke Dag’

Vanaf 22 januari starten wij -naast onze Kanjertraining- met ‘Sociaal Gedrag Elke Dag’. Tijdens de informatieve ouderavond heeft gedragsdeskundige Brenda Doorten hier een presentatie over gegeven. Het welbevinden en de betrokkenheid van onze leerlingen staat bij ons hoog in het vaandel, door de implementatie van deze methode hopen wij leerlingen extra tools en vaardigheden te bieden/laten ontwikkelen, zodat zij zich bewuster worden van hun ‘ik’ en de omgeving om hen heen. De driehoek ouder-kind-leerkracht is hierbij heel belangrijk. Daarom krijgen ouders wekelijks een mail over de vaardigheid/regel die díe week centraal staat, ook krijgen zij per thema een informatiebrief.

Voor de zomervakantie wordt er opnieuw een ouderavond gepland om bevindingen met elkaar uit te wisselen.

Gelukkig Nieuwjaar

Namens het hele team wensen wij jullie een fantastisch 2018 toe. Om het nieuwe jaar goed te beginnen nodigen wij alle ouders/opa’s/oma’s of… uit voor onze ‘Nieuwjaarskoffie’ op maandag 8 januari vanaf 8.30 uur. Graag tot dan!

Het Nationaal Schoolontbijt

Ook de Oosterveldschool heeft in november meegedaan aan de 15e editie van het Nationaal Schoolontbijt. Wel hebben wij onze eigen twist hieraan gegeven. Geen ontbijt, maar een heerlijke gezonde lunch! Goed om met z’n allen stil te staan hoe belangrijk een goede lunch is en vooral wát een goede lunch is. In de midden- en bovenbouw is ook nog eens uitgebreid stilgestaan bij de ‘Schijf van 5’!

Meer informatie op:
www.schoolontbijt.nl

Jaarkalender

Dit staat er de komende tijd te gebeuren:

maandag

26

februari

Voorjaarsvakantie
maandag 26 februari 2018
t/m zondag 04 maart 2018

dinsdag

06

maart

Dag van Techniek Diever, gr 7/8

zaterdag

10

maart

Oud papier, graag gebundeld of in dozen aan de weg voor 9.00 uur

dinsdag

20

maart

MR-OT vergadering, 20.00 uur

visual_3

visual_1

visual_2

visual_4