'Welbevinden en betrokkenheid'
Ontdekkend leren!
Natuurlijk spelen!
'Leren met elkaar'
'op onderzoek...'
'Leren van elkaar'

Obs Oosterveldschool

Onze visie op goed onderwijs:

‘onderwijs waarbij kinderen betrokken zijn, zich voortdurend ontwikkelen en zich er goed bij voelen, samen met ouders, en binnen het onderwijs wordt bewust aandacht gegeven aan creativiteit, talentontwikkeling en ondernemingszin van kinderen en leerkrachten.’

Uffelte is een dorp met ongeveer 1500 inwoners. De Oosterveldschool is de enige school in het dorp. Onze school is een openbare school, dat houdt in dat we iedereen welkom heten, zonder onderscheid te maken naar godsdienst, levensovertuiging of welk ander kenmerk ook.

De naam is een eerbetoon aan dhr. Teije Oosterveld. Meester Oosterveld was van 1939 tot 1967 hoofdonderwijzer van de lagere school en een bijzonder gezien man in het Uffelter dorpsleven.

Het huidige gebouw is in 1979 gebouwd. We beschikken over 6 ruime leslokalen en een lokaal voor de Bieb op school/ talentontwikkeling en TSO. In de middenruimte is een computerhoek. Voor de kleuters is er een goed geoutilleerd speellokaal en een ruime speelhal.
De omgeving, letterlijk genomen, is prachtig. De school staat op een centrale, vrije plek in het dorp aan de Schoolstraat met rondom bomen, struiken en vogelengezang. De Oosterveldschool kent een vrij constant leerlingenaanbod, rond de 110 leerlingen. Bij de groepsindeling van de leerlingen werken we met combinatiegroepen. De sociale indicatie van onze leerlingen is zeer verschillend. Het schoolteam bestaat uit een directeur, intern begeleider en groepsleerkrachten. Er zijn meer leerkrachten dan groepen, maar dat komt doordat sommige leerkrachten parttime werken. Bij de verdeling van de groepen en de formatie streven wij ernaar niet meer dan twee leerkrachten per groep.

‘Oenze Schoele’ is een dorpsschool.
Het herinneringsboek ‘Oenze schoele’, gemaakt ter ere van het 25-jarig bestaan van de Oosterveldschool, geeft u een goed beeld van de dorpsschool én haar leerlingen door de jaren heen. (1815 – 2004) Dit boek is verkrijgbaar op school. (Kosten € 20,00)

school oud

 

Laatste nieuws

Kinderboekenweek ‘Gruwelijk Eng’

Op vrijdag 7 oktober openden wij de KINDERBOEKENWEEK! Het thema dit jaar is ‘Gruwelijk Eng’. En gruwelijk eng was het zeker! Met behulp van onze deco commissie werd de hele school omgetoverd tot een spookhuis. Ook kwamen de meeste kinderen (en juffen) verkleed op school. Wat een feest! Om half 9 werd de school officieel geopend en kon iedereen een kijkje nemen in school. Fijn om ook de betrokkenheid van ouders hierbij te zien. Rond half 10 begon het spelletjes circuit waarbij de kinderen van groep 1 t/m 8 werden gehusseld. Zo konden de kinderen zich laten schminken, was er een bezemstelenrace, werden er enge verhalen voorgelezen, was er geen ezeltje prik maar skeletje prik en ga zo maar door! Tot de herfstvakantie worden er in iedere klas activiteiten georganiseerd omtrent het thema ‘Gruwelijk Eng’.

Groep 7/8 doet mee aan ‘Jantje Beton’

Vanaf 20 september kunt u de deurbel verwachten, want de kids groep 7/8 doen ook dit jaar weer mee aan de Jantje Beton Actie. Meer info? Bekijk dan het filmpje!

Oosterveldschool in actie voor eiland Sint Maarten

Vandaag hebben de broers Jesse en Sven het plan opgevat om lege flessen in te zamelen voor Sint Maarten. Zoals u waarschijnlijk weet is dit eiland onlangs getroffen door de orkaan Irma.
Wij vinden de flessenactie zo’n mooi initiatief dat we dit met de hele school willen ondersteunen.
Vanaf 15 september hebben wij, in het Hart, een inzamelpunt in school. Hoort hoort zegt ‘t voort!

Vriendelijke groet,
Oosterveldteam

Jaarkalender

Dit staat er de komende tijd te gebeuren:

19 september informatieavond 18.30 uur

donderdag

19

oktober

Fietscontrole VVN, groep 3 t/m 8, fiets mee!

maandag

23

oktober

Herfstvakantie
maandag 23 oktober 2017
t/m vrijdag 27 oktober 2017

visual_3

visual_1

visual_2

visual_4