Aanmelden

Om vroegtijdig met onze organisatie in te kunnen spelen op het aantal te verwachten leerlingen, is het aan te bevelen uw kind ongeveer 3 maanden voor zijn vierde verjaardag aan te melden. De ouders en het kind maken een afspraak met de directeur. Tijdens het gesprek wordt het beleid van de school toegelicht en u de gelegenheid geboden om vragen te stellen. In het gesprek wordt gesproken over beleid en visie van de school, communicatie, leerlingenzorg en ouderparticipatie. Als de school nog niet bekend is doen we een rondleiding.

Als u een afspraak heeft gemaakt met de leerkracht voor een eerste bezoek ontvangt u het inschrijfformulier, met het verzoek dit zo spoedig mogelijk in te leveren bij de leerkracht. Mochten er zich in de loop van de tijd veranderingen voordoen in de adresgegevens of de telefoonnummers, meldt u dat dan op school.

Het kind kan voor zijn vierde verjaardag al vijf dagdelen de school bezoeken ter gewenning.