De school

Portret van de Oosterveldschool

Uffelte is een dorp met ongeveer 1500 inwoners. De Oosterveldschool is de enige school in het dorp. Onze school is een openbare school, dat houdt in dat we iedereen welkom heten, zonder onderscheid te maken naar godsdienst, levensovertuiging of welk ander kenmerk ook.
De naam is een eerbetoon aan dhr. Teije Oosterveld. Meester Oosterveld was van 1939 tot 1967 hoofdonderwijzer van de lagere school en een bijzonder gezien man in het Uffelter dorpsleven. Het huidige gebouw is in 1979 gebouwd. We beschikken over 7 ruime lokalen. Voor de kleuters is er een goed geoutilleerd lokaal en een ruim speellokaal. De kinderopvang Kaka beschikt over twee lokalen in onze school en dat maakt dat we goed kunnen samen werken met de peuteropvang en de voor- en naschoolse opvang. Voor de kinderen is de omgeving vertrouwd.

De omgeving, letterlijk genomen, is prachtig. De school staat op een centrale, vrije plek in het dorp aan de Schoolstraat met rondom bomen, struiken en een prachtig aangelegd natuur- speelplein.

OBS Oosterveldschool vormt samen met Kindcentrum de Vuursteen samen een onderwijsteam. Het onderwijsteam bestaat uit een bovenschools directeur Immy Rorije en groepsleerkrachten.

‘Oenze Schoele’ is een dorpsschool

Het herinneringsboek ‘Oenze schoele’, gemaakt ter ere van het 25-jarig bestaan van de Oosterveldschool, geeft u een goed beeld van de dorpsschool én haar leerlingen door de jaren heen. (1815 – 2004)
Dit boek is verkrijgbaar op school. (Kosten € 20,00)