Leerlingenraad

Op school hebben we een leerlingenraad. De leerlingenraad is er om mee te denken, praten, overleggen, over wat er op school gebeurt. Als leerlingen zich betrokken voelen bij het reilen en zeilen in de groep en op school, voelen ze zich daar ook verantwoordelijker voor.  Leerlingen leren te denken vanuit algemeen belang en oefenen hun communicatieve vaardigheden. De leerlingenraad heeft dan ook als doel om leerlingen te betrekken bij keuzes die op school worden gemaakt; het gevoel van verantwoordelijkheid onder leerlingen over schoolse zaken te vergroten. 

Van de groepen 3 t/m 8 zijn de kinderen vertegenwoordigd in de leerlingenraad. Zij hebben regelmatig overleg met de directeur Immy Rorije;

De leerlingenraad heeft bij de Kerstmarkt een wensboom ingericht. Bezoekers van de kerstmarkt mochten iemand nomineren voor een kerstpakket. Er zijn de volgende dag 3 kerstpakketten uitgedeeld. Aan 2 inwoners van Uffelte en aan de schoolschoonmaakster.  De opbrengst van de kerstmarkt is voor de inrichting van het plein.

De leerlingenraad is bezig met het inrichten van het schoolplein. Alle kinderen mochten ideeën aandragen voor het schoolplein. Daaruit is een selectie gemaakt door de leerlingenraad en daaruit mochten de kinderen opnieuw kiezen. Er is gekozen voor een tafeltennistafel die buiten kan staan.  De leerlingenraad heeft contact gezocht met de gemeente en samen met Patrick Brouwer is er gekeken naar de mogelijkheden. Ze zijn nog in gesprek met elkaar.