Leerlingenraad

Op school hebben we een leerlingenraad. De leerlingenraad is er om mee te denken, praten, overleggen, over wat er op school gebeurt. Als leerlingen zich betrokken voelen bij het reilen en zeilen in de groep en op school, voelen ze zich daar ook verantwoordelijker voor.  Leerlingen leren te denken vanuit algemeen belang en oefenen hun communicatieve vaardigheden. De leerlingenraad heeft dan ook als doel om leerlingen te betrekken bij keuzes die op school worden gemaakt; het gevoel van verantwoordelijkheid onder leerlingen over schoolse zaken te vergroten. 

Van de groepen 3 t/m 8 zijn de kinderen vertegenwoordigd in de leerlingenraad. Zij hebben regelmatig overleg met de directeur Immy Rorije;