Leden MR

Barbara Tuin (GMR) ouder
Roelien Buurma ouder
Rosalie Mones leerkracht
Jeanet ter Schure leerkracht

Namens onze Medezeggenschapsraad heeft iemand (uit oudergeleding) zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, voor het onderwijsteam Oosterveldschool en KC de Vuursteen, de personeelsgeleding wordt voorzien uit de MR van KC de Vuursteen. Bij deze mensen kunt u terecht voor informatie m.b.t. de samenstelling van de GMR of de website van Stichting Talent Westerveld, www.talentwesterveld.nl