Leden MR

Martin Haagsma (voorzitter) ouder
Eva de Hullu ouder
vacant ouder
Brigitte van der Linde leerkracht
Annegreet Lubbinge leerkracht
Annet Westerveen leerkracht

Namens onze Medezeggenschapsraad heeft iemand uit oudergeleding) zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, voor het onderwijsteam Oosterveldschool en KC de Vuursteen, de personeelsgeleding wordt voorzien uit de MR van KC de Vuursteen. Bij deze mensen kunt u terecht voor informatie m.b.t. de samenstelling van de GMR of de website van Stichting Talent Westerveld, www.talentwesterveld.