Schooltijden

Wij hanteren op de obs Oosterveldschool het continurooster.
De school begint iedere morgen om 8.30 uur.

Vrije inloop: de kinderen van groep 5 t/m 8 kunnen om 8.15 uur naar binnen.

De kinderen van groep 1 t/m 4 gaan met de leerkracht naar binnen.

De pauze met fruit en drinken is van 10.15 – 10.30 uur.

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zijn de kinderen om 14.15 uur vrij. Om 12.00 uur lunchen de kinderen een kwartier met elkaar in de eigen klas en aansluitend hebben zij 15 minuten pauze.

Woensdag zijn alle kinderen om 12.30 uur vrij.

Gymlessen

Op dinsdag en vrijdag worden de gymlessen gegeven.

Tijdens het zwemseizoen krijgt groep 5/6 en groep 7/8 op een nader te bepalen dag, schoolzwemmen in het zwembad ; de Kerkvlekken’ in Havelte.