Oud papier

De ouders van onze school halen al vele jaren papier op, omdat dat een belangrijke bron van inkomsten vormt, waarmee extra activiteiten voor de kinderen gedaan kunnen worden.

Bij aanmelding van uw kind wordt gevraagd of u mee wilt helpen met het halen van oud papier. Ouders die zich als vrijwilliger opgeven voor het halen van papier vervullen daarmede in natura de vrijwillige ouderbijdrage. Zij worden vrijgesteld van de geldelijke vrijwillige ouderbijdrage. Onze school vraagt van de ouders die geen papier halen een door de ouderraad vastgestelde, vrijwillige bijdrage. Jaarlijks worden die ouders middels een schrijven verzocht het bedrag van € 45  over te maken op rekening van Stichting Ouderraad Oosterveldschool. Het bedrag wordt ieder jaar tijdens de algemene ouderraad vergadering vastgesteld. Het geld wordt door de ouderraad beheerd. Jaarlijks worden daar de feestelijke activiteiten van betaald. De schoolreisjes worden door de ouders zelf betaald. De bijdrage voor de schoolreisjes liggen tussen de € 25 en € 30 per kind per jaar.

Planning oud papier
Jaarlijks wordt op de tweede zaterdag van de maand oud papier gehaald door de ouders van onze school (maand augustus uitgesloten). Onderaan de pagina vindt u de data. De opbrengst van het oud papier komt in de schoolkas, die beheerd wordt door de ouderraad.

De school maakt een ophaalschema waarop ouders staan ingeroosterd. Indien alle ouders meehelpen met het ophalen is men slechts 1 x per jaar aan de beurt. Het ophalen van het papier wordt met een perswagen gedaan. Aan het begin van het nieuwe schooljaar krijgt u het papierophaalrooster en daarbij de uitleg hoe het allemaal in zijn werk gaat thuis. In de week voor uw ophaalbeurt krijgt u nog een telefonische herinnering.

 

OUD PAPIER ACTIE 

Ophaaldata schooljaar 2019 – 2020

12 oktober 2019

9 november 2019

14 december 2019

11 januari 2020

8 februari 2020

14 maart 2020

11 april 2020

9 mei 2020

13 juni 2020

11 juli 2020