'Welbevinden en betrokkenheid'
Ontdekkend leren!
Natuurlijk spelen!
'Leren met elkaar'
'op onderzoek...'
'Leren van elkaar'

Obs Oosterveldschool

Uffelte is een dorp met ongeveer 1500 inwoners. De Oosterveldschool is de enige school in het dorp. Onze school is een openbare school, dat houdt in dat we iedereen welkom heten, zonder onderscheid te maken naar godsdienst, levensovertuiging of welk ander kenmerk ook.

De naam is een eerbetoon aan dhr. Teije Oosterveld. Meester Oosterveld was van 1939 tot 1967 hoofdonderwijzer van de lagere school en een bijzonder gezien man in het Uffelter dorpsleven.

Het huidige gebouw is in 1979 gebouwd. We beschikken over 6 ruime leslokalen en een lokaal voor de Bieb op school/ talentontwikkeling en TSO. In de middenruimte is een computerhoek. Voor de kleuters is er een goed geoutilleerd speellokaal en een ruime speelhal.
De omgeving, letterlijk genomen, is prachtig. De school staat op een centrale, vrije plek in het dorp aan de Schoolstraat met rondom bomen, struiken en vogelengezang. De Oosterveldschool kent een vrij constant leerlingenaanbod, rond de 110 leerlingen.
Bij de groepsindeling van de leerlingen werken we met combinatiegroepen. De sociale indicatie van onze leerlingen is zeer verschillend.
Het schoolteam bestaat uit een directeur, intern begeleider en groepsleerkrachten.
Er zijn meer leerkrachten dan groepen, maar dat komt doordat sommige leerkrachten parttime werken. Bij de verdeling van de groepen en de formatie streven wij ernaar niet meer dan twee leerkrachten per groep.

 

‘Oenze Schoele’ is een dorpsschool.
Het herinneringsboek ‘Oenze schoele’, gemaakt ter ere van het 25-jarig bestaan van de Oosterveldschool, geeft u een goed beeld van de dorpsschool én haar leerlingen door de jaren heen. (1815 – 2004)school oud
Dit boek is verkrijgbaar op school. (Kosten € 20,00)

 

Jaarkalender

Dit staat er de komende tijd te gebeuren:

dinsdag

04

oktober

Dierendag

woensdag

05

oktober

Start Kinderboekenweek, thema: 'Opa's en oma's'

woensdag

05

oktober

Dag van de Leerkracht

woensdag

05

oktober

Schoolkorfbaltoernooi, groep 3 t/m 8, 's middags op de velden in Wapserveen

zaterdag

08

oktober

Oud papier ophalen

Laatste nieuws

Welkom!
Welkom op de vernieuwde website van de Oosterveldschool. Veel leesplezier!
Via de website houden wij u graag op de hoogte van o.a. de agenda, nieuws en twitter berichten, maar ook kunt u hier terecht voor de schoolgids, informatie MR/OR e.d. U vindt onder het kopje ‘Foto’s’ de link naar Flickr (daar worden alle foto’s bewaard), bij formulieren komt u terecht bij het  inschrijfformulier en de verlofaanvraag van obs Oosterveldschool.

IMG_5801

Eerste schooldag 29 augustus

We genieten nu eerst van de zomervakantie, maar op maandag 29 augustus zien we alle kinderen graag weer om 8.30 uur op school.

 

Laatste schooldag met popcorn

Vrijdag 15 juli krijgen alle kinderen om 12.00 uur zomervakantie. Om het jaar gezellig af te sluiten is er ’s morgens een popcornmachine. alle kinderen worden getrakteerd op popcorn. Wij wensen iedereen een fijne en zonnige zomervakantie!

visual_3

visual_1

visual_2

visual_4